de Transformator :

vormgevers

van de

energietransitie

 

 

 

 

 

 

Het is geen geheim: Nederland loopt achter bij de energietransitie. De vraag is inmiddels niet óf, maar wanneer en hóe die haar beslag zal krijgen.

Nieuwe vormen van energieproductie, distributie en opslag zullen omvangrijk zijn en een flinke impact hebben op stad en landschap. Bedrijven, overheid en locale partijen zullen intensief moeten gaan samenwerken.

 

De energietransitie heeft het echter óók in zich om een van de belangrijkste krachten van de gebiedsontwikkeling van de toekomst te worden. En daarmee een belangrijke landschaps- en maatschappijvormende factor.

De Transformator wil de positieve aspecten van de energietransitie benadrukken en een platform zijn om partijen hierin te stimuleren. Met name op de schaal van de regio zal de energievernieuwing een integrale uitdaging gaan vormen die vraagt om intensief overleg, om de nieuwste energiekennis en om intelligente ontwerpconcepten.

 

Het vertalen van nieuwe energievoorzieningen in herkenbare interventies in het landschap maakt de transitieopgave uitdagender, de procedures en de samenwerking tussen partijen helderder – en daarmee het draagvlak groter.

Wij denken hiermee de kiem te kunnen leggen voor ‘kleinschalige energieproductie op grote schaal’.

copyright © de Transformator 2017